Marek is very smart and entertaining guide. By education Marek is a lawyer and a philologist, but the call for exploration proved to strong to stay sedentary. Guiding job takes him regularly to the Balkans, Greece, Turkey, Italy or France and he can never have enough. Marek is licenced guide of Prague, Prague‘s Jewish town, the tour guide of the Czech Republic and is finishing his licence to become a tour guide of Poland. He may surprise you with vast comparative knowledge revealing to you many stunning links between Prague and the world, solving some contemporary puzzles of Czech and European identity. He will gladly discuss and explore some historical topics rather then lecturing you.

He is particularly fond of languages (he speaks 9).

Specialist for

This guide can do all our tours very well, moreover she is a specialist for: Modern history, comparative tours, religions, food, graphic design and board games. Gothic architecture, art nouveau, reformation and Prague legends

Przewodnik po Pradze i Republice Czeskiej.

Z wykształcenia Marek jest prawnikiem i filologiem, jednak dusza odkrywcy nie pozwoliła mu osiąść. Praca przewodnika często prowadzi go po Bałkanach, Grecji, Turcji, Włoszech czy Francji i wątpliwe czy kiedykolwiek będzie miał dosyć. Marek posiada licencje przewodnika miejskiego po Pradze, Czechach, muzeum żydowskim a niedługo będzie zdawał egzamin na pilota wycieczek w Polsce. Zaskoczy Państwa rozległą wiedzą porównawczą, odkrywając liczne zaskakujące powiązania pomiędzy Pragą i światem, rozwiązując niektóre zagadki dotyczące tożsamości współczesnych Czechów i Europejczyków. Zamiast prowadzić wykład, z ochotą przyjmie zaproszenie do dyskusji na temat decyzji i trendów dziejowych.

Szczególnie interesują go języki (posługuje się 9-cioma), religie, gastronomia, komputerowa grafika oraz gry planszowe. Jako mężczyzna lubi skupić się na konkretnych zagadnieniach, czy już będzie to architektura gotycka, secesja, reformacja czy legendy praskie. Przewodnik po Żydowskim muzeum w Pradze.